Wednesday, May 31, 2006

cartoonist is innocent


بيانيه 300 روزنامه‌نگار درباره وقايع اخير تبريز و دستگيري مانا نیستانی و مهرداد قاسم فر1385-03-06
در روزهاي اخير شاهد حوادث تاسف‌باري در خطه آذربايجان بوده‌ايم كه در پي چاپ يك كاريكاتور درضميمه جمعه روزنامه ايران روي داد. منشاء حوادث اخير اگرچه به‌چاپ اين كاريكاتور نسبت داده مي‌شود اما دامنه وخامت آن‌ها به حدي بوده است كه نمي‌توان بر زمينه‌هايي كه موجب دامن زدن به چنين مشكلات قومي‌اي مي‌شوند، چشم‌پوشيد. حوادثي كه متاسفانه به دستگيري تني چند از همكاران روزنامه‌نگار ما و تعطيلي روزنامه ايران هم انجاميد.ما امضا كنندگان اين نامه ضمن ابراز تاسف از جريحه‌دار شدن احساسات هموطنان خود از جميع آذري‌زبان‌هاي شريف كه به هر نحو در اين واقعه احساس تالم كرده‌اند دعوت به شكيبايي و خويشتن‌داري مي‌كنيم. ما با شناختي كه از همكاران دستگير شده، بركنار شده، و بي‌كار شده‌مان در روزنامه ايران داريم به جد به همه هموطنان خود اطمينان مي‌دهيم كه به هيچ‌وجه اين شائبه را كه قصد توهيني از اين سهو در ميان بوده را وارد نمي‌دانيم. گذشته از اين، سابقه همكاران دستگير شده ما، مهرداد قاسم‌فر و مانا نيستاني، نيز اين گواهي را تاييد مي‌كند. هموطنان آذري‌مان بهتر از هر كسي مي‌دانند كه ما روزنامه‌نگاران در سال‌هاي اخير تا جايي كه در توان‌مان بوده است از حقوق ايشان دفاع كرده‌ايم و تنها افتخارمان اين بوده و هست كه در راه دفاع از حقوق هموطنان رنج‌هايي، هر چند اندك هم برده‌ايم. ما روزنامه‌نگاران همواره خواسته‌ايم تا در طرف عدالت و روشنگري باشيم‌؛ ما همواره خواسته‌ايم كه در همان سويي باشيم كه شما هستيد. اين‌كه چه عوامل و چه دست‌هايي به كمين چنين سهوهايي نشسته‌اند تا از آن به نفع خود بهره‌برداري كنند بر ما معلوم نيست، اما راه حل چنين مشكلاتي را نيز در اين تنبيه و تعطيل‌هاي دفعي نمي‌دانيم. ناآرامي‌هايي از اين دست كه با تكيه بر احساس بي‌عدالتي و تبعيض برانگيخته مي‌شوند، تنها با تحقق ساماني عادلانه، برابر، و دموكراتيك امكان التيام يافتن دارند.ساماني كه در آن، انسان‌ها به صرف تعلق به گروه‌هاي قومي، زباني، ديني يا... احساس تبعيض نكنند. ما امضا كنندگان اين بيانيه از مسئولان مي‌خواهيم با تدبير بيشتري با چنين وقايعي برخورد كنند و به‌گاه شعله‌ور شدن خرمن‌ها ،علت «خشكي» آن‌ها را بجويند، نه اين‌كه به يافتن مسبب، جرقه‌هاي ناخواسته اكتفا كنند.ما امضاكنندگان اين بيانيه ضمن دعوت مجدد هموطنان آذري‌مان به آرامش و شكيبايي كه لازمه فراهم آمدن محيط سازنده گفتگوست، از مسئولان مي‌خواهيم همكاران بازداشت شده مان را تا برپايي دادگاهي عادلانه آزاد كنند و با رفع توقيف از روزنامه ايران زمينه بازگشت به كار زوزنامه‌نگاران روزنامه ايران را نيز فراهم آورند.

Wednesday, May 24, 2006

SIMIN BEHBAHANI.سیمین بهبهانی

Simin Behbahani is one of the most prominent figures in modern Persian literature and one of the outstanding contemporary Persian poets. She has expanded the range of traditional Persian verse forms and produced some of the most significant works of Persian literature in 20th century.She is president of The Iranian Writers' Association. Behbahani was nominated for the Nobel Prize in Literature in 1997.AKBAR GANJI recently has written an article a bout her.
also for ferther information see the wikipedia

Wednesday, May 10, 2006

BERLIN

Ramin Jahanbeglooرامین جهانبگلو ,


Ramin Jahanbegloo is an iranian intellectual who has been arested 5th mai 2006.He was arrested in Tehran about 10 days ago after returning from a trip to India.
I had chance to be one of his students in IRAN .

Biography

Ramin Jahanbegloo is a prominent Iranian political philosopher who has written extensively on issues of modernity, non-violence, and cultural dialogue. He exemplifies a post-Islamist cosmopolitan intellectual trend in Iran that is synthesizing western political philosophy with eastern cultural norms of hospitality and tolerance. Like many intellectuals of his generation who have experienced revolution, war, and violence, Jahanbegloo is deeply committed to political dialogue, non-violence, and democratic processes. With over twenty books and numerous articles written in Persian, French and English, he is a genuinely global intellectual who has effectively dissolved the distinction between the East and the West in his mode of thinking and living. He has written on the contemporary Iranian relevance of Hegel, Gandhi, and Martin Luther King, and has interviewed Isaiah Berlin, Paul Ricoeur, and Jurgen Haberman, thinkers who, thanks to him, have become well known figures in Iran
من در کلاسهای رامين شرکت ميکردم و با بحث های او اشنا هستم رامين اصلا ادم سئاسئ نبود و به هيچ وجح اپزيسيون نضام.اميدوارم سرنوشت مختاری و سيرجانی در انتظارش نباشد .